ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้
คณะครูวิทยาลัยร่วมกันประชุมเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้พัฒนาให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีองค์ความรู้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและหลักสูตรอาชีวศึกษา 2563

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,11:18   อ่าน 425 ครั้ง