ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 59 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ การแต่งกายชุดนักศึกษา
16 มิ.ย. 59 ไหว้ครู 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒศิลป์จะจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ขอเชิญนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วม ภายในงานจะมีการแนะนำการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการเรียนและทำงานรายได้สูง และเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ โอกาสการทำงานรายได้ตั้งแต่ 12,000-60,000 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 9.00-16.00 น.
30 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่ทุกปี มีกิจกรรมสนุกสนานทีพี่น้องชาว SPC ได้ร่วมแสดงความสามารถและสนุกสนานร่วมกัน ขอเชิญทุกท่านศิษย์เก่าและปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 ครับ
07 ม.ค. 60 กีฬาสี SPC GAME
เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมและกีฬสมากมาย ที่เรียกเสียงหัวเราะและภาพแห่งความประทับใจ
รองฯพิพัฒน์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
18 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60 สัมมนาก่อนจบการศึกษา
สำหรับนักศึกษา ปวส.ที่กำลังจะจบการศึกษาการสัมมนานี้มีความสำคัญและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ขอเชิญผู้ทีก่ำลังจะจบการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะมีการเดินทางไปดูงานที่ สปป.ลาว และเป็นกิจกรรมที่ประทับใจไม่รู้ลืมครับ
รองฯพิพัฒน์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
22 ม.ค. 60 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทวิภาคี บริษัทไมเนอร์กรุ๊ป
บริษัทไมเนอร์กรุ๊ป มีตำแหน่งงาน 183 อัตรา รายได้ดี งานปลอดภัยและเป็นการเรียนระบบทวิภาคีที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังแนวทางการเรียนการสอนและรับการสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่ 10.00 -15.00 น. ที่วิทยาลัยครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังแนวทางด้วยในวันและเวลาดังกล่าวครับ
ชุดนักศึกษา รองฯรุ่งนภา ฝ่ายวิชาการ
31 ม.ค. 60 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดป่าสุทธาวาส เช่นเดียวกับทุกปีที่วิทยาลัยของเราจะได้สร้างคุณความดีเป็นที่รักและชื่นชมของชาวจังหวัดสกลนครอีกครั้ง
รองฯพิพัฒน์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
01 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 ติวสอบ V-net
การสอบ V-net เป็นการสอบที่มีความสำคัญต่อนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ต้องทำการสอบก่อนจบการศึกษาทุกคน และส่งผลต่อใบประกาศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้เข้าร่วมสอบทุกคน ระวห่างวันที่1-17 กุทภาพนธ์ 2560 คณะครูจะติดข้อสอบให้นักศึกษาขอเชิญทุกคนเข้าร่วมรายระเอียดสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ 
ชุดนักศึกษา รองฯรุ่งนภา ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 60 แข่งขัยทักษะวิชาชีพที่ขอนแก่น
วิทยาลัยของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกันมากว่า 5 ปี และได้รับรางวัลชนะเลิษในการแข่งขันหลากหลายรายการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษารุ่นที่ผ่านมา ในปีนี้เราก็จะเข้าร่วมอีกครั้งขอให้นักศึกษาทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับ
ชุดนักศึกษา รองฯรุ่งนภา ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 สอบปลายภาค
การสอบปลายภาคปลายภาคการศึกษากำลังจะมาถึงแล้ว เป็นวันสำคัญสำหรับนักศึกษาทุกท่านขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือและเข้าสอบตามตารางที่กำหนดนะครับ
รองฯรุ่งนภา ฝ่ายวิชาการ
29 เม.ย. 60 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียนเชิญผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในงานพบกับโอกาสมากมายที่วิทยาลัยพร้อมมอบให้บุตรหลานท่าน ห้ามพลาดนะครับ
วิทยาลัยห้องพวงแสด แต่งกายชุดเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา
14 ก.ค. 60 ถึง 16 ก.ค. 60 อบรมค่ายต่อต้านยาเสพติด
วิทยาลัยนำนักศึกษาจำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมอบคมต่อต้านยาเสพติดเป็นเวลาสามวันสองคืนที่ ค่ายศรีสกุลวงศ์ สกลนคร