ผู้บริหาร

ดร.วิษณุ อ๋องสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/03/2016
ปรับปรุง 09/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 141823
Page Views 218050
หลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองได้ทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาเทคนิคยานยนต์
2. สาขาการออกแบบ
3. สาขาการโรงแรมและบริการ
4. สาขาคอมพิวเตอร์
5. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขจาการบัญชี
7. สาขาการตลาด
8. สาขาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
89  หมู่  2 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร 083-414-0010 , 042-744-219