ฝ่ายบริหาร

นางอภิรดี อ๋องสกุล
ผู้รับใบอนุญาต

ดร.วิษณุ อ๋องสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุ่งนภา วารีย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิพัฒน์ วุฒิพงศ์ภัคภิญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา