ภาพกิจกรรม
ศูนย์ซ่อมเคลื่อนที่ SPC
วิทยาลัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง โดยออกศูนย์เคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับและชื่นชมจากชุมชนต่างๆเป็นอย่างมาก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ศูนย์ซ่อมเคลื่อนที่รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,10:48   อ่าน 667 ครั้ง