ภาพกิจกรรม
ไหว้ครู 2559
ประทับใจกับกิจกรรมวันไหว้ครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ทั้งการทำพานที่นักศึกษาช่วยกันทำอย่างงดงาม การแสดงที่ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อการประกวดระดับชาติ และข่าวดีสำหรับนักศึกษาอีกมากมาย สายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์อาจารย์ที่ถักทอขึ้นในวันนี้จะเป็นสายสัมพันธ์ผูกเราไว้ด้วยกันตลอดไป 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ผู้รับใบอนุญาตนำคณะครูและนักศึกษาไหว้ขอพรพระพุทธรูป
นักศึกษาไหว้พระพุทธรูปและศาลปพระภูมิวิทยาลัย
นักศึกษามุ่งมั่นที่จะวันทาครู
การแสดงที่เตรียมมาอย่างสวยงาม
ศิษย์เก่าที่รักและเคารพครู นำพานมาไหว้ในวันนี้ภูมิใจจริงๆครับ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,08:11   อ่าน 2445 ครั้ง